Nyheter

TEMA - Demokrati og medborgerskap

Tverrfaglige aktiviteter på Drømtorp i forbindelse med valget

Skolestart

Nye og gamle elever møtte i dag til skolestart med store smil.

Skoleskyss

Du har rett til gratis skoleskyss hvis du bor mer enn 6 km fra skolen. Funksjonshemmede elever har rett til skyss uavhengig av avstand.

Portrait Of Male And Female Tutors In Classroom

Foreldremøter 21. og 22. august 2017

Er du foreldre til en elev som begynner på Vg1 eller Vg2 på Drømtorp i august? Her finner du oversikt over foreldremøtene vi arrangerer ved skolestart

Informasjon om skolestart 17. august

Dro i land til sammen 48 seksere fra Drømtorp

Vel gjennømført FolloOlympiade!

Siste frist for innlevering av bøker er 22. juni

Bøker som ikke blir levert, eller som blir levert etter 22. juni, vil bli fakturert.

Årets mentoropplæring på Lunde leir

Utrolig engasjerte elevmentorer bidro til å gjøre oppholdet på Lunde ikke bare utrolig lærerikt og givende faglig, men også kjempemorsomt!

Vårens viktigste konkurranse

Fylkesmesterskapet i helsearbeiderfag gikk av staben på Drømtorp videregående skole 30. mars.