Skolestart

Vg1 møter i skoletorget klokken 10.00.

Vg2, Vg3, Vg4 og tilrettelagt opplæring klokken 09.00.