Siste skoledag før sommerferie. Felles avslutning i skoletorget klokka 0915-1000. Klassevis avslutning etterpå. Alle avslutter til 11.00.