Frist for søknad om å få karakter ved udokumentert fravær er mellom 10 og 15%