Den kulturelle skolesekken: "Håp eller katastrofe"

 i auditoriet for Vg3 kl. 1030-1130, for vg1 kl. 12-13.