Skolestart 17. august

  • Tilrettelagt opplæring i mindre grupper starter kl 09.00
  • Tilrettelagt opplæring i større grupper følger planen under for Vg1, Vg2 og Vg3
  • Alle klasser Vg1 kl 10.00
  • Alle klasser Vg2 kl 09.00-13.00
  • Alle klasser Vg3 og Vg4 kl 09.00